Tracimy kolejne setki tysięcy złotych!

vat

Do końca br. Burmistrz Gizka miał możliwość wystąpienia o zwrot podatku VAT naliczanego
od wartości usług, wykonywanych przez ZUK na rzecz gminy. Niestety nie zrobił tego. W efekcie gmina straciła bezpowrotnie kolejne setki tysięcy złotych. Przerażającym jest to, że Gizka nie rozróżniał (co widać na filmie) VAT od inwestycji i VAT od usług, nie zna elementarnych zasad rozliczania podatków i w efekcie nie rozumiał o czym mówił na sesji radny Piekarniak. Przypomnijmy, że temat ten p.

Piekarniak poruszył na poprzedniej sesji  (przed miesiącem), kiedy był jeszcze czas na złożenie odpowiedniego wniosku. Wtedy, Gizka w arogancki sposób zignorował podpowiedź p. Piekarniaka. Dziś jest już za późno. Gmina straciła kilkaset tysięcy złotych, a Gizka dalej narzeka, że poprzednik nie zabezpieczył mu pieniędzy do końca kadencji. A wystarczyło tylko uruchomić procedurę opartą na prawomocnym wyroku Sądu Najwyższego, wydanym w związku z wnioskiem o zwrot VAT, złożonym przez poprzednią dyrekcję ZUK.